Firma Stermedia podpisała umowę o współpracy z Politechniką Wrocławską – Wydziałem Podstawowych Problemów Techniki.

Zarówno dla Politechniki jak i dla Stermedia odpisana umowa jest szansą na rozwój. Uczelnia będzie miała dostęp ciekawych komercyjnych projektów. Studenci WPPT będą mieli możliwość odbywania praktyk i staży w innowacyjnej firmie informatycznej. Z kolei dla Stermedia współpraca z uczelnią to szansa na kontakt z najnowszymi tendencjami i kierunkami badań związanych ze specjalizacjami firmy.

26_05_2015_PWR_wspolpraca_wwwPodpisane porozumienie wpisuje się strategię rozwoju naszej firmy – mówi Piotr Krajewski, CEO firmy Stermedia – W najbliższym czasie chcemy skupiać się na rozwoju technologii związanych z analizą i rozpoznawaniem obrazów czy zaawansowanymi technikami weryfikacji tożsamości i dokumentów. Współpraca z Politechniką pozwoli nam być blisko najnowszych badań w tym zakresie.

Uczelnia na co dzień zajmuje się badaniami, współpraca z firmą komercyjną pozwala na przełożenie wyników prac w zastosowaniach komercyjnych – mówi prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWr – Dodatkowo nasi studenci będą mogli brać aktywny udział w tworzeniu oprogramowania będącego efektem prac badawczych. Jednocześnie możliwe będzie kontynuowanie badań na produktach opracowanych przez Stermedia.

Na mocy podpisanego porozumienia Uczelnia i Stermedia zobowiązały się do wzajemnego wspierania w ramach prowadzonej działalności. Jednym z efektów podpisanego porozumienia ma być wspieranie rozwoju kompetencji w regionie dolnośląskim w zakresie zastosowań zaawansowanych technologii informacyjnych oraz budowania pozycji Politechniki Wrocławskiej i Stermedia na światowym rynku innowacji. W ramach współpracy możliwe będzie również aplikowanie o granty na realizację projektów badawczo – rozwojowych w ramach funduszy unijnych i krajowych.