Project Description

Platforma zintegrowana z systemem Teta. System planowania produkcji, analizy posprzedażowej osiągniętych rentowności, moduł do ofertowania, zarządzanie produktami, komponentami, zlecenia, kontrahenci, dostawcy, raporty, faktury, integracja z magazynem.