Project Description

System wspomaga właścicieli serwisów internetowych w instruowaniu gości jak powinno kozystać się z wybranych części serwisu. Funkcja ta realizowana jest poprzez moduły nagrywania flmów instruktażowych po stronie internetowej, analizę  zgodności zakładanej ścieżki postępowania klienta względem zakładanej (poprzez analizę przepływu ruchu), modułu tworzenia dokumentacji tekstowej, bazującej na nagraniu video oraz modułom pozwalającym w prosty sposób edytować ścierzkę filmu, dodając zdjęcie komentaarze słowne oraz inne elementu filmu tak aby jak najlepiej wytłumaczyć działanie omawianego serwisu.