Project Description

Aplikacje złożona jest z kilku modułów:

  • mapy placówek oraz bankomatów/wpłatomatów opartej o rozwiązanie google maps;
  • serwisów intranetowych dla poszczególnych Departamentów;
  • wyszukiwarki osób/podmiotów/firm/kalkulatory dla Centrum Akceptacji.