Project Description

Dedykowane aplikacje realizowane pod potrzeby różnych departamentów, m.in:

  • mapy placówek oraz bankomatów/wpłatomatów opartej o rozwiązanie google maps;
  • serwisy intranetowe dla poszczególnych Departamentów;
  • wyszukiwarki osób/podmiotów/firm/kalkulatory dla Centrum Akceptacji.