Project Description

Dla uczestników Światowych Dni Młodzieży 2016 wydaliśmy multimedialny informator dotyczący wydarzeń Centralnych oraz wydarzeń w dieciezjach.

Całość informatora składa się z responsywnej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej dla środowiska Android, iOS oraz Windows. Wszystkie informacje publikowane w aplikacji są dostępne w czterech językach: polski, angielski, hiszpański i niemiecki.

Aplikacja oprócz informacji pobytowych podawał także bieżące relacje i zaproszenia na poszczególne punkty programu ŚDM 2016 w Polsce.