Gojenie się dużych ran nie jest procesem łatwym, wymaga stałego monitorowania postępu leczenia. Dlaczegoż by nie można było tego robić za pomocą aplikacji komputerowej?

Wykorzystanie komputerów czy smartfonów we wsparciu diagnostyki medycznej czy też leczenia staje się coraz popularniejsze. Telemedycyna wkracza w codzienne życie coraz mocniej. Obserwując rozwój technologii nie tylko zdalnie wykonywane pomiary podstawowych parametrów stanowią o wartości wykorzystania IT w medycynie. Zaawansowane techniki analizy danych czy obrazów (machine czy deep leraning) znajdują coraz więcej zastosowań.

Ze strupem po skaleczeniu spotkał się każdy z nas, co najmniej raz w życiu. Pamiętamy, że kształt i wielkość zranienia ulegała zmianom w miarę postępowania procesu gojenia. Są jednak rany, których proces leczenia nie jest tak prosty, jak popularne otarcie łokcia czy kolana. Ot chociażby rany zadane tępym narzędziem, rany o dużej powierzchni, rany wymagające hospitalizacji. Wbrew pozorom nie są to rzadkie przypadki.

Jeśli rana ma duża powierzchnię – trzeba obserwować, czy proces gojenia przebiega prawidłowo czy nie. Tutaj z pomocą mogą przyjść współczesne narzędzia informatyczne. Najpierw trzeba prześledzić proces gojenia się rany: w jaki sposób zmienia się powierzchnia, kształt czy kolor zranionego miejsca. Na każdym etapie procesu ozdrowieńczego te zagadnienia mają określone parametry i inny wygląd. Żeby ułatwić automatyczne monitorowanie procesu gojenia, można nauczyć system, jakie szeregi zmian są charakterystyczne dla procesów ozdrowieńczych, a jakie sygnalizują, że leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Poprzez wykorzystanie sieci neuronowych, mechanizmów uczenia maszynowego (machine learning) i rozpoznawania obrazów (image recognition) można jednak stworzyć taki system.

Opracowany przez nas system wspierający monitorowanie procesów gojenia się ran przede wszystkim został wyposażony w przyjazny dla użytkownika interfejs. Początkowo można było wczytać zdjęcie skaleczonej powierzchni i wykonać obrys kształtu rany. Potem dodawaliśmy kolejne elementy: dane pacjenta, dane o terminach konsultacji, komentarze lekarskie na poszczególnych etapach procesu leczenia. Ostatecznie po wczytaniu kolejnego zdjęcia (nawet ze smartfona) system pokazuje zmiany w procesie gojenia się rany na przestrzeni całego procesu, nie tylko ostatnie zdjęcie. Lekarz może zobaczyć, jak zmienia się obrys czy kolor zranionego miejsca. Na podstawie wcześniej wprowadzonych danych dostaje też informację, czy proces przebiega w prawidłowym kierunku czy też niezbędna jest zmiana sposobu postępowania.

Opracowane przez Stermedia narzędzie może być wykorzystywane przez kliniki i lekarzy zajmujących się leczeniem np. ran kłutych (często występujących w górnictwie). W przyszłości narzędzie może być wykorzystywane m.in. do szybkiej analizy pojawiających się zmian skórnych pod kątem wczesnej diagnostyki nowotworów skórnych.