Kongres Naukowy “Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia -doświadczenia międzynarodowe”

PIKMED to ponadregionalna struktura organizacyjna mająca charakter powiązania korporacyjnego, działająca w branży medycyny i ochrony zdrowia. Klaster stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy sferami biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności zarówno uczelni, jak i przedsiębiorstw.

Podstawowym celem działalności Klastra PIKMED jest stworzenie sieci współpracy umożliwiające efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego osób, podmiotów medycznych, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu w obszarze medycyny, ochrony zdrowia i nowoczesnych technologii w branży medycznej.

Całość została podzielona na pięć części:

SESJA I. Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej

  1. Kultura jakości i bezpieczeństwa – dyskusja
  2. . Zdarzenia niepożądane – i co dalej? – dyskusja
  3. Systemy zarządzania zdarzeniami niepożądanymi
  4. – Debata Oksfordzka

Stermedia miała swoje wystąpienie w części IV, której tematem była „Diagnostyka obrazowa nowotworów mózgu”

Mamy nadzieję, że dzięki PIKMED będziemy mogli rozwijać nasz projekt oraz wspomagać branżę medyczną proponując innowacyjne rozwiązania informatyczne.